Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smlouva o spolumajitelství - Jack

Přikládám k nahlédnutí smlouvu o spolumajitelství Jack, kterou sepsala p. Blahutová. Body, ze kterých jsem obviňována, že neplním v ní vůbec uvedeny nejsou a veškeré změny musí být, podle smlouvy, písemné.

a

Smlouva o spolumajitelství

  

                                              1. Smluvní strany

 

                                             Chovatelská stanice Porubský květ

                      Marcela Blahutová, Liptaňské náměstí 876/7, 70800 Ostrava-Poruba

                                              Chovatelská stanice Marestel

                            Radka Hudečková, Na Zkratce 4/581, 74714 Ludgeřovice

  

                                         2. Předmět smlouvy

                                                           Pes PAPILLON

                                  Jméno:  Jack Sparrow Mária Sirrah

                                 č. zápisu: ČMKU/PAP/2377/07/07 (SPKP/546)

                                 datum narození: 6.11.2007

                                  majitel: Blahutová Marcela , Hudečková Radka

 

   

                                   3. Důvod uzavření smlouvy

 

 Předmětem této smlouvy- pes Jack Sparrow Mária Sirrah  bude umístněn v ch. stanici Marestel, se souhlasem obou smluveních stran.

Vlastnické práva v rámci spolumajitelství psa plemene Papillon  Jack Sparrow Mária Sirrah

Zahrnuje:

A. denní starostlivost, krmení a fyzické umístění

B. veterinární ošetření

C. přihlašování na výstavy

 D. veškeré dohody spojené se psem Jack Sparrow Mária Sirrah budou dojednány  předem, než bude dohoda uskutečněna

 E. poskytování psa na krytí po vzájemné dohodě

( neposkytování psa ke krytí fenám:  Pompadur, Sol Edo, Babočka admirál

 Po vzájemné dohodě s chovatelkou ch. st. Mária Sirrah)

   

                    4. Plnění smlouvy a Podmínky smlouvy

 

 Práva uvedené v bodě 3 této smlouvy o spolumajitelství si vyhrazuje a zavazuje k jejímu plnění smluvní strava – ch. stanice Marestel. Smluvní strana- chov. st. Marestel se touto smlouvou zavazuje, že bude důsledně plnit povinnosti uvedené v bodě 3, této smlouvy o spolumajitelství ve prospěch Jack Saprrow Mária Sirrah.

 Smluvní strana- chov. st. Porubský květ se  zavazuje, hradit polovinu výdajů spojených s veterinárním ošetřením  a výstavních poplatků. A umožnit dodržovat tuto smlouvu opačné smluvní straně a v případě potřeby vzít úlohu administrativních potřeb předmětu této Smlouvy. Smluvní strany – chov. st. Marestel a chov. st. Porubský květ se svými podpisy zavazují, že jakékoliv změny a úkoly v rámci této smlouvy a související s touto smlouvou budou  bezpodmínečně  dohodnuté předem a v rámci dohody potvrzené písemně.

Případné krycí poplatky se dělí na polovinu mezi smluvními stranami ch. st. Marestel a ch. st. Porubský květ

 

  

                                    5. Platnost smlouvy

Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou, na základě dohody ve smyslu Smlouvy o spolumajitelství.  Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, které se podpisem zavazují dodržovat všechny body stanovené touto smlouvou a plně s ní souhlasí. Tato smlouva o dohodě byla vyhotovena ve dvou originálech a má dvě strany, přičemž každá smluvená strana obdrží jeden originál.

 

  Obě smluvní strany svými podpisy potvrzují souhlas se zněním této smlouvy souhlasí a podepisují ji dobrovolně  a bez nátlaků.  A svými podpisy se zavazují k jejímu zdárnému plnění

  

                                                  Dne 3.2.2008 v Ludgeřovicích 

 

 Marcela Blahutová                                                                 Radka Hudečková

ch. st. Porubský květ                                                               ch. st. Marestel